Výstupná kontrola

Zárukou kvality pre zákazníka je, že každá šarža konečného výrobku podstupuje kontrolu kvality a je komercializovaná iba vtedy, ak vyhovuje kritériám prijateľnosti. Pre každú šaržu je vystavený výstupný protokol.

Naši kvalifikovaní pracovníci laboratória výstupnej kontroly testujú sterilitu hotového štandardného média a schopnosť rastu štandardných bakteriálnych kmeňov na týchto výrobkoch. Testovaná je aj vstupná surovina, voda a sterilita pracovného prostredia. Skúšobné laboratórium výstupnej kontroly je akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2005.

img

Rozsah akreditácie a spôsobilosť validácie