Technologické vybavenie

Zárukou kvality kultivačných médií z produkcie divízie živných pôd je vybavenie najnovšou špičkovou technológiou.

Príprava kultivačných médií - homogenizácia, sterilizácia, suplementácia, chladenie prebieha v špičkových (vysoko výkonných a spoľahlivých) automatických autopreparátoroch, ktoré umožňujú riadenú homogenizáciu a sterilizáciu obsahu spoločne s rovnomerným prehriatím a presným opakovateľným štandardným časom a tlakom a výslednou teplotou. Celý proces je snímaný a zaznamenaný počítačom v prístrojoch.

Dávkovanie a plnenie je uskutočňované peristaltickými pumpami vybavenými UV žiaričom a chladiacou plochou.

Najnovšou technológiou sú taktiež vybavené aj pomocné prevádzky, ako je sterilizačná miestnosť a samozrejme aj laboratórium výstupnej kontroly.

Príprava médií v autorizovaných systémoch síce odstraňuje niektoré nevýhody manuálnej prípravy médií, zďaleka však nezabezpečuje ich opakovateľný štandard a sterilitu. Preto je divízia vybavená zariadeniami, ktoré zamedzujú kontamináciu z prostredia. Sú to najmä HEPA filtre cez ktoré preniká vzduch do priestorov, pričom počítač sústavne kontroluje a eviduje objem, rýchlosť, čistotu, teplotu a vlhkosť tohto vzduchu.

 

img

img