Výhody automatizovanej výroby

 •  Automatizácia umožňuje uzavreté riadenie teploty a času prípravy média tak, ako je odporúčané medzinárodnými štandardami
 •  Štandardizácia produkčných cyklov
 •  Variácia nastavenia sterilizačnej teploty a času umožňuje nastaviť optimálne podmienky pre rôzne typy médií
 •  Obmedzenie teplotného šoku zabezpečuje pre média s pridaním krvi alebo iných organických komponentov lepšie vlastnosti v porovnaní s manuálne pripravovanými médiami
 •  Jednoduché pridanie termolabilných komponentov
 •  Presné a opakovateľné dávkovanie množstva média
 •  Sterilná príprava média
 •  Vysoká kvalita kultivačných médií
 •  Kultivačné pôdy majú štandardné nutričné hodnoty pre mikroorganizmy pri dodržaní skladovacích podmienok minimálne počas doby expirácie v dôsledku chladenia a balenia do fólie v sterilnom prostredí čistých priestorov
 •  Štandardné média sú lepšie pre:
  - selektivitu
  - rast
  - morfologické charakteristiky kolónií
 •  Lepšie pracovné podmienky
 •  Bezpečnejšie pracovné podmienky pre pracovníkov
 •  Ekonomická efektívnosť

img

img