Príprava kultivačných médií

Príprava kultivačných médií - homogenizácia, sterilizácia, suplementácia, chladenie prebieha v špičkových (vysokovýkonných a spoľahlivých) automatických autopreparátoch, čo umožňuje riadenú homogenizáciu a sterilizáciu obsahu spoločne s rovnomerným prehriatím a presným opakovateľným štandardným časom, tlakom a výslednou teplotou pre každý typ kultivačného média. Ochladzovanie a suplementácia prebieha automaticky podľa zvoleného cyklu. Celý proces je evidovaný počítačom v prístrojoch.

Jednoduchý cyklus

Príklad cyklu:

  •  so sterilizáciou pri 121°C počas 15 minút
  •  s dávkovaním pri 42°C s prídavkom

Dvojstupňový cyklus

Príklad cyklu (čokoládový agar):

  •  so sterilizáciou pri 121°C počas 15 minút
  •  s jedným stupňom pri 78°C počas 5 minút s prídavkom krvi (7%)
  •  s dávkovaním pri 42°C

Špeciálny cyklus

Príklad cyklu:

  •  s jedným stupňom pri 95°C počas 1 minúty
  •  s druhým stupňom pri 25°C počas 15 minút
  •  so sterilizáciou pri 121°C počas 15 minút
  •  s dávkovaním pri 42°C

Rozplňovanie prebieha automaticky v aseptickom boxe "čistých priestorov" v sterilnom priestore s laminárnym prúdením prefiltrovaného vzduchu s triedou čistoty A. Pri Petriho miskách je maximálna sterilita naviac zabezpečená automatickým otvorením viečka spolu s UV sterilizáciou plneného priestoru bez zásahu ľudskej ruky. Dávkovanie peristaltickou pumpou pri optimálnej teplote podľa druhu pôdy zabezpečuje veľmi dôležitý faktor - štandardný správny objem média. Neštandardnosť objemu môže meniť interpretáciu výsledkov, nakoľko na výške agarovej vrstvy závisí pri pôdach s antibiotikami priemer zón inhibície rastu!

Balenie (uzatváranie fliaš) misiek s hotovými pôdami prebieha v tom istom prostredí (A), kde sa misky balia do polyetylénovej fólie, v ktorej si vynikajúce parametre zachovajú i niekoľko mesiacov.

img

img



img

 



img