Výrobca kultivačných médií

Špecialista na výrobu médií pre mikrobiologickú kultiváciu

Vysoko štandardizované kultivačné médiá

Moderná technologická výroba na špičkových strojoch a zariadeniach

Kultivačné médiá pre klinickú, veterinárnu a priemyselnú diagnostiku

Kultivačné média pre mikrobiologickú kultiváciu, predovšetkým na okamžité použitie v jednorázových plastových Petriho miskách o priemere 90 mm, 60 mm, v 2-sektorových a odtlačkových Petriho miskách, v 6-dielnych kultivačných doštičkách, v plastových skúmavkách a sklenených fľaškách rôzneho objemu.

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE

Vybavenie najnovšou špičkovou technológiou

Zárukou kvality kultivačných médií z produkcie divízie živných pôd je vybavenie najnovšou špičkovou technológiou

MÉDIÁ PRE "IN VITRO" DIAGNOSTICKÉ

Kultivačné média pre "in vitro" laboratórnu diagnostiku

Zárukou kvality kultivačných médií z produkcie divízie živných pôd je vybavenie najnovšou špičkovou technológiou

Získajte vysoko kvalitné kultivačné médiá pre laboratórnu diagnostiku