Profil spoločnosti MkB Test a.s.

Spoločnosť MkB Test a.s. bola založená v roku 2008 ako čisto slovenský podnikateľský subjekt a jej hlavným poslaním je poskytovať zákazníkom kvalitné, spoľahlivé a bezpečné kultivačné médiá pre mikrobiologickú diagnostiku v klinických, veterinárnych, priemyselných laboratóriách a laboratóriách životného prostredia.

Počas 10 rokov pôsobenia spoločnosť prešla viacerými zmenami, a to najmä rozšírením výroby o druhú pracovnú zmenu, navýšením počtu pracovníkov a rozšírením sortimentu výrobkov.

Sortiment výrobkov bol obohatený o nové druhy kultivačných médií plnených do Petriho misiek s priemerom 60 mm a 90 mm, do plastových skúmaviek a sklenených fľašiek rôzneho objemu. Bol obohatený o vysoko kvalitné chromogénne média a výrobky plnené do 2-sektorových a odtlačkových Petriho misiek, do reagenčných fľašiek, do špeciálnych WASP skúmaviek určených na automatickú inokuláciu. V súčasnosti spoločnosť MkB Test ponúka 349 druhov kultivačných médií, fyziologických a farbiacich roztokov. Veľká časť z nich je plnená do viacerých druhov obalov, a preto konečný počet výrobkov sa blíži k počtu 700 výrobkov.

Spoločnosť MkB Test a.s. zaviedla v roku 2009 systém riadenia kvality v zmysle normy EN ISO 13485. Všetky výrobky podliehajú výstupnej kontrole, a to v Skúšobnom laboratóriu výstupnej kontroly (SLVK) MkB Test a.s. , ktoré je akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2005.

Našim hlavným cieľom je výroba a predaj vysoko kvalitných výrobkov a s tým spojená spokojnosť zákazníka . Vážime si svojich súčasných i budúcich zákazníkov, ich dôveru, a to nás zaväzuje:

 •  neustále sledovať a napĺňať potreby a požiadavky zákazníkov na produkt a doplnkové služby s ním spojené
 •  zvyšovať kvalitu kultivačných médií a eliminovať riziká spojené s ich používaním, a to:
  - starostlivým výberom surovín a dehydrovaných substrátov od renomovaných výrobcov
  - výrobou v prísne aseptických podmienkach
  - produkciou na špičkových prístrojoch a zariadeniach
  - prísnou výstupnou kontrolou
  - zamestnávaním kvalifikovaných pracovníkov na každom stupni výroby a ich sústavnom vzdelávaní
 •  otvorenou komunikáciou budovať dôveryhodnosť spoločnosti MkB Test a.s. a samotných produktov

img

img