Poslanie spoločnosti MkB Test a.s.

Bežným štandardom mikrobiologických laboratórii v USA a krajinách Európskej únie, ktorej súčasťou sa stala aj Slovenská republika je, že kultivačné média sú pre laboratória vyrábané priemyselne v špecializovaných prevádzakch, vybavených kvalitnou technológiou.

Sledujúc tento celosvetový trend, prichádza MkB Test a.s. na slovenský a okolitý trh s výrobnou radou štandardných kultivačných médii. Ide o komerčne pripravované média pre mikrobiologickú kultiváciu, predovšetkým médiá na okamžité použitie v jednorázových plastových Petriho miskách o priemere 90 a 60 mm, v 2-sektorových a odtlačkových Petriho miskách, 6 – dielnych kultivačných doštičkách, v plastových skúmavkách a sklenených fľaškách rôzneho objemu.

Našim poslaním je produkovať výrobky, ktoré prinášajú konečným užívateľom množstvo výhod oproti obvyklej laboratórnej príprave. Sú to predovšetkým:

  •  štandardné zloženie kultivačného média,
  •  štandardný objem agaru v miske a tým aj výška agarovej vrstvy,
  •  definovaná a nemenná tuhosť povrchu kultivačného média,
  •  vykonaná kontrola kvality každej šarže štandardnými bakteriologickými kmeňmi,
  •  optimálna hydratácia počas procesu prípravy, skladovania, transportu,
  •  garantovaná sterilita kultivačných médií,
  •  garantovaná predĺžená exspirácia kultivačných médií.

 

img