Sortiment

Sortiment spoločnosti MkB Test a.s. tvoria:

 •  médiá obsahujúce krv
 •  médiá na stanovenie citlivosti
 •  selektívne a diferenciálne médiá
 •  médiá na kultiváciu mykobaktérií
 •  tekuté médiá v skúmavkách
 •  roztoky a farbivá
 •  fyziologické roztoky a ostatné tekuté médiá

Sortiment spoločnosti MkB Test a.s. pozostáva z médií pre:

 •  klinickú diagnostiku
 •  potravinársku diagnostiku
 •  veterinárnu diagnostiku
 •  diagnostiku životného prostredia

Médiá sú dodávané:

 •  v jednorázových plastových Petriho miskách o priemere 90 mm, 60 mm, v 2-sektorových a odtlačkových Petriho miskách, v 6-dielnych kultivačných doštičkách
 •  v plastových skúmavkách rôzneho objemu
 •  vo WASP skúmavkách
 •  v sklenených fľaškách rôzneho objemu
 •  v reagenčných fľaškách

img

img