Pracovné prostredie

MkB Test a.s. pripravuje kultivačné média v prostredí čistých priestorov.

Čisté priestory sa prvý krát objavili v Spojených štátoch v roku 1960 v elektronickom priemysle, ktorý vyžadoval kvalitnú kontrolu okolitého priestoru vo výrobe, aby sa znížilo množstvo neštandardných výrobkov a zvýšila sa produktivita. Čisté priestory sa potom prispôsobili farmaceutickému a poľnohospodárskemu priemyslu ako aj sektoru nemocníc a laboratórií . ISO 146441 normalizovaných a prevádzkových  predpisov určuje odlišné triedy čistých priestorov podľa stupňa mechanickej a biologickej kontaminácie.

Pri rozpĺňaní a balení hotových živných médií sú čisté priestory rozhodujúcim faktorom podporujúcim ich vysoký štandard a kvalitu.

Pretože ani vynikajúce automatizované systémy prípravy pôd bez čistých priestorov nezabezpečia požadovanú sterilitu pôd a ich štandard. Ide o uzatvorený systém oddelených priestorov s prechodovým blokačným mechanizmom s pretlakom a známou dávkou vzduchu, ktorá je obmedzená a kontrolovaná. Vzduch do priestorov preniká cez HEPA filtre. Počítač sústavne eviduje a kontroluje objem, rýchlosť, čistotu, teplotu i vlhkosť vzduchu a tak vytvára štandardné pracovné prostredie. V boxoch je maximálna sterilita (trieda čistoty A podľa SL 1 EU Guiede GMP, 100 podľa STN 125 310) zabezpečená stropnými modulmi s laminárnym prúdením filtrovaného (EU 12) vzduchu.

img

img